God is de Schepper en Heerser van het universum en Degene die je redt van de zonde en de bijbehorende consequenties. Hij bestaat tot in eeuwigheid uit drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij leefde zonder zonden als mens en deed veel wonderen tijdens zijn bediening. Hij heeft vrijwillig betaald voor je zonden door je plaats in te nemen aan het kruis en voor je te sterven. Hij stond na drie dagen op uit de dood om zijn macht en overwinning over zonde en dood te laten zien. Hij is opgevaren naar de hemelse glorie en zal terugkeren naar de wereld om universele vrede tot stand te brengen en te regeren als Koning der Koningen en Heer der Heren.

De Heilige Geest begint een geweldig werk in de levens van degenen die Christus accepteren. De Geest overtuigt je van zonde, bevestigt je rechtvaardigheid en woont in je. Niemand wordt een volgeling van Christus zonder dit genadewerk van de Heilige Geest. We geloven ook in de belofte van de Vader: de vervulling met de Heilige Geest. Hiermee ontvang je de kracht om te leven en te dienen door geestelijke gaven.

De Bijbel is het Woord van God voor iedereen. We geloven dat het door God is geïnspireerd en volledig betrouwbaar en onfeilbaar is als Gods waarheid. We geloven dat de Bijbel de manier is waarop God zijn wil bekendmaakt aan iedereen die Christus volgt en het richtsnoer is voor hun geloof en daden.

Redding is Gods geschenk van vrijheid van zonde. Je kunt je zonden niet goedmaken door jezelf te verbeteren of door goede werken. Alleen door het aannemen van Gods geschenk van vergeving in Jezus Christus, Gods Zoon, word je gered van de straf voor de zonde. Je ontvangt redding wanneer je je bekeert tot God en je vertrouwen stelt op Jezus, die voor je zonden is gestorven. Eeuwig leven begint op het moment dat je Jezus Christus in je leven aanneemt door geloof.