De belangrijkste beslissing

die we in dit leven kunnen maken is de beslissing om Jezus te volgen. De doop is een uiting van deze keuze. Het is een getuigenis van je geloof in Jezus en een teken dat je de beslissing genomen hebt om met Hem te leven.

Door de doop verklaar je dat:

“Ik geloof dat de beste manier om te leven de weg van Jezus is en ik wil me erop toeleggen om Jezus te volgen door dagelijks aan mijzelf te sterven en de opgestane Christus in en door mij te laten leven.”

Thousand Hills International Church praktiseert de doop door onderdompeling in water op getuigenis van iemands geloof in Jezus Christus.

Als je interesse hebt in de doop, kom dan naar Step One van Next Steps, Dit vindt iedere eerste zondag van de maand plaats om 19.30 in onze Hilversum locatie. Iedere vierde zondag van de maand is er een doopdienst.

De doop is een verklaring dat je een beslissing hebt gemaakt om Jezus te erkennen als Heer en Redder en dat je Gods genade aanneemt en een volgeling van Jezus wilt zijn. In geloof accepteren we deze genade en worden we rechtvaardig verklaard Romeinen 3:22-25a

Door de doop verklaar je aan de hele wereld: “IK HOOR BIJ JEZUS”.

De doop is een antwoord top de genade van God die gegeven wordt in Jezus en op de roep van Jezus om zijn volgeling te worden. Het is een eerste stap die we zetten in een volledig vernieuwd leven, verzegeld door Jezus. Door de doop verklaar je aan de hele wereld; God, jezelf, de kerk, je vrienden en familie en aan de geestelijke wereld: “Ik hoor bij Jezus”. De doop is een daad van gehoorzaamheid, ween antwoord op de oproep van Jezus om ons te laten dopen. Jezus zelf werd gedoopt en instrueerde zijn discipelen om te dopen.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Mattheüs 28:19-20
De doop is een teken dat we voor de rest van ons leven discipelen van Jezus willen zijn. Er is een sterke verbinding tussen de doop en discipelschap. De doop is een symbool van onze innerlijke verandering. Het symboliseert hoe ons oude leven voorbij is en het nieuwe leven werkelijkheid is geworden. We gaan onder in het water, alsof we begraven worden. We laten het oude leven achter in het water en staan op tot een nieuw leven wat we van God ontvangen (Romeinen 6:3-4) De doop symboliseert dat we, met Jezus, zijn begraven en weer opgestaan tot een nieuw leven. Jezus bereidde de weg voor ons door Zijn dood en opstanding. De doop is een krachtig symbool van hoe wij, door Jezus, een innerlijke opwekking hebben beleefd. De doop is een verbintenis. Door de doop maak je een verbintenis voor het leven om Jezus met je hele leven Hem te volgen.Daarom is dit een beslissing die we niet lichtelijk op moeten nemen.We committeren ons aan Jezus als een van zijn volgelingen zoals gezegd in een oude hymn:
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me No turning back, no turning back. If no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back.