Message: “Bestelling Onderweg | Pastor Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "Christmas Delivery - Nederlands." Heb je ooit in spanning gewacht om een pakketje te ontvangen? En wanneer het dan kwam je niet thuis was om het aan te nemen? In de bijbel lezen we dat Zacharias met de Geest wordt vervuld en een profetie deelt over zijn eigen zoon. Uit deze profetie blijkt dat zijn zoon, Johannes de Doper, de weg zou bereiden zodat het kerstpakketje, Jezus, door mensen zoals jij en ik kan worden ontvangen. Wat kunnen wij uit deze profetie leren en meenemen? Pastor Sebastiaan van Wessem deelt wat dit betekent voor ons vandaag de dag.

Read more Message: “Bestelling Onderweg | Pastor Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

Message: “Delivery Underway” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "Christmas Delivery." Have you ever been so eager to receive a delivery? But when it arrived you were not home to accept it? In the Bible we read that Zacheriah was filled with the Spirit and prophesied about his own son. What’s clear from this prophecy is that his son, John the Baptist, would prepare the way so that the Christmas Delivery, Jesus, could be received by people like you and me. What can we learn from this prophecy and take with us? Pastor Sebastiaan van Wessem speaks about what this means for us today.

Read more Message: “Delivery Underway” from Sebastiaan van Wessem

Message: “God geeft zo graag | Joyce Jurjevich” from Joyce Haaijer

A message from the series "Christmas Delivery - Nederlands." Series: Christmas Delivery Topic: God's Faithfulness December 9, 2018 Wat kunnen we leren van Zacharias en Elisabet? Wees en blijf trouw aan God – ook in moeilijke tijden. Het is makkelijker God trouw te zijn als de omstandigheden makkelijk zijn, maar laat je hart niet bitter worden, stop niet met God dienen. Wees dankbaar onder alle omstandigheden en bid onophoudelijk, dit is wat God van ons verlangt. God hoort je gebeden, hij doet er iets mee, alleen op Zijn tijd en op Zijn manier, aan ons om zijn manieren te vertrouwen en als beter te beschouwen.

Read more Message: “God geeft zo graag | Joyce Jurjevich” from Joyce Haaijer

Message: “Reaching Your Full Potential | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "Under Pressure." Series: Under Pressure Topic: Leadership, Servanthood December 2, 2018 Did you know we are all priests? But if we all are priests, what about leadership? In this sermon Pastor Sebastiaan van Wessem explains how important good leadership in the church is. Watch this video and learn how you can participate and how you can reach your full potential.

Read more Message: “Reaching Your Full Potential | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

Message: “Volledig tot je doel komen | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "Under Pressure - Nederlands." Series: Under Pressure Topic: Leiderschap, dienstbaarheid December 2, 2018 Wist jij dat we allemaal priesters zijn? Maar als we allemaal priesters zijn, hoe zit dat dan met leiderschap? In deze preek vertelt pastor Sebastiaan van Wessem hoe belangrijk goed leiderschap in de kerk is. Bekijk deze video en leer wat ook jij hierin kan bijdragen en hoe jij tot je doel kunt komen.

Read more Message: “Volledig tot je doel komen | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem