Message: “Extra-Ordinary Serving | Ps. Joshua Jurjevich” from Joshua Jurjevich

A message from the series "Stand Alone Sermons 2018 - Nederlands." October 14, 2018 Wist je dat je niet op aarde bent voor een gewoon leven? God heeft je geroepen tot een buitengewoon leven! Wil je weten hoe? Deze preek van pastor Joshua Jurjevich zal je helpen in elk gebied van je leven.

Read more Message: “Extra-Ordinary Serving | Ps. Joshua Jurjevich” from Joshua Jurjevich

Message: “Extra-Ordinary Serving | Ps. Joshua Jurjevich” from Joshua Jurjevich

A message from the series "Stand Alone Sermons 2018." October 14, 2018 Did you know that you are not on this earth to just live an ordinary live? God has called you to live an extra-ordinary live! Do you want to know how? This message from Pastor Joshua Jurjevich will help you in every area of your live.

Read more Message: “Extra-Ordinary Serving | Ps. Joshua Jurjevich” from Joshua Jurjevich

Message: “Handoplegging | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "The Lost Essentials - Nederlands." Heb jij ooit wel eens iemand de handen opgelegd? Of is dat wel eens bij jou gebeurd? Vaak wordt het belang van handoplegging onderschat. Ook in Thousand Hills. Maar dat gaat veranderen! Pastor Sebastiaan van Wessem vertelt over het essentiele belang van handoplegging in het Chirstelijk geloof. Want hier kunnen een hoop goede dingen uit voort komen!

Read more Message: “Handoplegging | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

Message: “Laying on of Hands | Ps Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "The Lost Essentials." Did you ever lay hands on someone in church? Or did someone ever laid hands on you? Many times the importance of laying on of hands is underestimated. Also here in Thousand Hills. But that’s going to change! Pastor Sebastiaan van Wessem tells about the essential essence of laying on of hands in the Christian faith. There’s a lot of good that can come from this!

Read more Message: “Laying on of Hands | Ps Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

Message: “Called to Greater Things! | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "Stand Alone Sermons 2018." September 30, 2018 Every person in the world, every believer is called to make a difference. Making a difference is so much more than being a nice person. Jesus wants us to make an eternal difference in the lives of others. That is why He left us his famous last words: the Great Commission at the end of the Gospel of Matthew. In this sermon Pastor Sebastiaan van Wessem shares how we can make the Great Commission our life’s mission.

Read more Message: “Called to Greater Things! | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

Message: “Geroepen voor grotere dingen | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "Stand Alone Sermons 2018 - Nederlands." September 30, 2018 Elke persoon in de wereld, elke gelover is geroepen om verschil te maken. Een verschil maken is veel meer dan alleen een aardig persoon zijn. Jezus wilt dat wij eeuwig verschil maken in de levens van anderen. Daarom gaf Hij ons De Grote Opdracht aan het eind van het evangelie van Mattheüs. In deze preek deelt pastor Sebastiaan van Wessem hoe wij van De Grote Opdracht onze levensmissie kunnen maken.

Read more Message: “Geroepen voor grotere dingen | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

Message: “Doctrine of Baptisms | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "The Lost Essentials." Series: "The Lost Essentials: Foundations of Maturity" September 23, 2018 One of the elementary principles of the Christian faith is the doctrine of baptisms. Why “baptism” in plural? And why would be bother taking this step if we already made a decision to follow Jesus? In this message, Pastor Sebastiaan van Wessem shows how powerful baptism is in the life of a believer. This sermon is from the series “Lost Essentials I”.

Read more Message: “Doctrine of Baptisms | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

Message: “Leer van de dopen | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem

A message from the series "The Lost Essentials - Nederlands." Series: "The Lost Essentials: Foundations of Maturity" September 23, 2018 Één van de elementaire principes van het christelijk geloof is de leer van de dopen. Waarom "dopen" in het meervoud? En waarom zouden we deze stap nemen als we al een beslissing nemen om Jezus te volgen? In deze boodschap laat pastor Sebastiaan van Wessem zien hoe krachtig de doop is in het leven van een gelovige. Deze preek komt uit de serie "Lost Essentials I".

Read more Message: “Leer van de dopen | Ps. Sebastiaan van Wessem” from Sebastiaan van Wessem