Connect Groups have one, simple purpose: to bring people together. We believe God created us to live in relationship with others and only then can we live the full life He intends for us. Sharing life through community is part of our design, but meaningful relationships aren’t always easy to find. That’s why Connect Groups exist—to make these life-changing relationships relevant and accessible to you.

Connect groups in Thousand Hills run in three semesters: February – April, May – July & September – December. Providing a clear start and finish point for every group three times a year, we aim to make it easy for you to enter into the life of a Connect Group, and also to move from one group to another, as your needs and expectations of a Connect Group may change.

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

All youth between 12-18 are welcome.

Group leader(s)
Hans Vos

A group for young adults age 19-30. We will watch a DVD series for discussion this semester and connect over dessert/drinks. Serious and fun!

Group leader(s)
Arjan Huijsers, Sonia Huijsers

This Alive Connect Group meets twice a month (2nd and 4th week) for a time of community, great dialogue and fun.

Group leader(s)
Riaan van Velzen
Starbucks Hilversum, stationsplein 11 Hilversum

21 Irrefutable Laws of Leadership, by John Maxwell.

Group leader(s)
Joshua Jurjevich

The connect group is meant for all young people (teenagers and young adults) who are not in the region of Hilversum/Huizen.

This semester we watch a video series from One Hope about the book of Luke.

Group leader(s)
Eddy Knoop, Mariana Knoop

This Alive Connect Group meets twice a month (2nd and 4th week) for a time of community, great dialogue and fun.

Group leader(s)
Debby Koro, Ilse Offereins

This Alive Connect Group meets twice a month (2nd and 4th week) for a time of community, great dialogue, and fun.

Group leader(s)
Bob ten Haaken, Gavriel Groenesteijn

This Alive Connect Group meets twice a month (2nd and 4th week) for a time of community, great dialogue and fun.

Group leader(s)
Felix Espana, Henk Groenesteijn

This Alive Connect Group meets twice a month (2nd and 4th week) for a time of community, great dialogue and fun.

Group leader(s)
Myra van Bladel, Joyce Haaijer

This Alive Connect Group meets twice a month (2nd and 4th week) for a time of community, great dialogue and fun.

Group leader(s)
Mathijs Heerikhuisen, Joshua van Oord

Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith in a friendly, open and informal environment.

Journey through the Lord’s Prayer with six short videos and handy topics for discussion for each session, all designed to fuel discussion about prayer and to deepen your own prayer life. The Prayer Course consists of six interactive sessions for small groups, based on the Lord’s Prayer. With topics like intercession, unanswered prayer and learning to hear God’s voice.

De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Allemaal ontworpen om in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen. De Prayer Course bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten voor kleine groepen, op basis van het Onze Vader. Met onderwerpen als voorbede, onbeantwoord gebed en leren luisteren.

Group leader(s)
Peter Huth

Beth Moore Bible Study

Studie: Kinderen van het licht

Allemaal lopen we tegen moeilijkheden aan in ons leven. Dwars door alle problemen heen mag je dan weten: je omstandigheden zijn niet toevallig. Gods timing is perfect en je bent precies waar Hij je wil hebben! De brieven aan de Tessalonicenzen mogen hierin een enorme bemoediging voor ons zijn. Deze bijbelstudie behandelt beide brieven vers voor vers.

Kinderen van het licht is een aansprekende 8-weekse bijbelstudie voor groepen. De studie vormt een unieke combinatie van zelfstudie, video’s en groepsbespreking. Thuis doe je iedere dag een persoonlijke bijbelstudie. Daarnaast kom je wekelijks bijeen met een groep vrouwen. In deze gespreksgroep bespreek je wat je thuis geleerd hebt uit Gods Woord en deel je je leven met elkaar. Ook kijk je samen naar onderwijs van Beth Moore.Laat je meevoeren op jouw persoonlijke reis naar de kust van Tessalonica.

Onkosten werkboek en studiebegeleiding: €27,00

Group leader(s)
Bea van der Jagt, Margot Lange

Wij zijn een Nederlandstalige gastvrije groep uit Bussum en omgeving die zoekende naar Jezus’ wil heeft ontdekt dat die zoektocht het mooist is wanneer we samen een gemeenschap vormen: families, stellen en alleenstaanden van alle leeftijden, gezamenlijk. Jezus, kinderen en mensen die God zoeken, zijn bij ons de belangrijkste leden. Wij eten met elkaar, wij openen de Bijbel met elkaar en we hebben, delen met onze buren en naasten. Maandagavond (oneven weken), 18:30. In de even weken willen we missionaire activiteiten doen.

Group leader(s)
Judith Kamphuis
Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

We are an open group of people who love to help others in practical ways to help people in need and also to show them the love of Jesus. We collect and sort clothes. Once a month we open the Clothing Bank, a pop-up-shop, with coffee for free clothes, and conversation.As we serve together we also make time to encourage each other and pray for each other while enjoying some good coffee. Friday mornings & every first Saturday morning of the month.

Wij zijn een gezellige groep die graag de handen uit de mouwen steekt om onze naaste in nood te helpen en mensen kennis te laten maken met de liefde van Jezus. Wij zamelen kleding in en sorteren die. Eens in de maand hebben we een kledingbank; een pop-up-shop met een koffie corner voor gratis koffie kleding en een praatje. Daarnaast maken we tijd om elkaar op te bouwen, en met elkaar te bidden onder genot van een kop koffie. Elke vrijdag ochtend en elke eerste zaterdag van de maand

Group leader(s)
Aldrik Dijkstra, Yvonne Dijkstra, Willy van der Linden

Join us for a morning of coffee, friendship, and faith related conversation. We also accept tea drinkers. You can join at any time during the semester. For women between 28 – 45.

Group leader(s)
Eva van Wessem

We see each other almost every Wednesday, so we get to know each other very well. We share our daily lives, worship God and study His Word. At the moment we are reading the book ‘How people grow’ by Henry Cloud. Many things you might already know about God, but still you’ll be surprised how much more one can learn about the simple things in life. Our evenings are both in English and/or Dutch. Unless we try to learn to dance salsa, then the music is in Spanish.

Group leader(s)
Tom Griffioen, Lila Griffioen

In deze Connect Groep komen momenteel mensen vanuit Nederhorst, Kortenhoef en Loosdrecht. We zijn een groep waarbij sommige al langer op weg zijn met God en andere pas net beginnen met hun wandel. Voor mensen die net tot geloof zijn gekomen zijn we een laagdrempelige groep. Je kunt hier komen met vragen en de dingen waar je ongetwijfeld tegen aanloopt in het leven.

We komen bij elkaar in Ankeveen en starten informeel met koffie en thee en praten wat bij. We bepalen per seizoen met elkaar welke koers we gaan varen en welke thema’s we gaan behandelen en we zetten dit dan ook uit in een tijdspad. Iedereen mag zijn steentje bijdragen door bijv. een studie, of iets wat er momenteel leeft, maar ook iets totaal anders wat meer bij jou persoonlijk past; iets creatiefs, een wandeling, luisteren naar muziek etc. etc. als het bijdraagt aan het dichter groeien naar Jezus en naar elkaar.

Group leader(s)
Wijnand Smit, Carolien Smit, Stefan Vos, Mariette Vos

Do you still want to finish your crochet or sewing project, but can’t you making time for it. Or do like to make all your pins on Pinterest, then this connect group is the place to be! We will work on new DIY-projects or you can bring your not-finished-yet project. During this DIY moment, we have time to share what God is saying to us or things that we have on our mind. And if you don’t describe your self as a crafty person, but you like to join: take this challenge and join on Thursday morning every other week at Kari’s place in Bussum (at the Hilversum side).

Wil je ook wel graag verder met je haak- of naaiproject of wil je al een tijd dat leuke idee van Pinterest maken, maar kom je er iedere keer niet aan toe. Dan is deze connect group wat voor jou! We gaan aan de slag met een mooi Do-It-Yourself project. Dat kan iets zijn dat we samen maken of je kan wat maken wat je zelf graag af wil hebben. Tijdens dit gezellige maak-moment kunnen we delen wat we deze week van God op ons hart hebben gekregen of wat ons bezig houdt. Mocht je jezelf nou helemaal niet als creatief persoon beschrijven, maar heb je wel zin om aan te haken: neem dan gewoon de uitdaging aan en kom erbij! Op de donderdagochtend om de week bij Kari thuis in Bussum (aan de kant van Hilversum). Gezellig als je ook aanhaakt!

Group leader(s)
Kari Vermunt, Saskia de Schipper

El Gibbor dancers. This group is especially to bring people together to honour God through dancing. Our body is a temple for the Holy Spirit. When the Holy Spirit fulfils us we cannot stand still. Our body is to be used to serve the Lord. Together we can praise and worship God.

El Gibbor dancers: Deze groep is om mensen bij elkaar te brengen die God willen eren door middel van dans. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest ons vervult dan kunnen we niet stil blijven staan. Ons lichaam is er om God te dienen. Samen kunnen we God lofprijzen en aanbidden.

Group leader(s)
Marlene Samalobie

This is a Men’s group for men age 25+ who like fire and a good conversation.

Omdat de mooiste gesprekken ontstaan bij een mooi vuur… weer of geen weer.

Group leader(s)
Daniel Vermunt

We will share a simple meal, get to know each other better, pray for one another and have a short devotional time together.

Group leader(s)
Peter van der Meijden, Nancy van der Meijden

The Freedom in Christ course will allow you to understand the truth of who you are in Christ, resolve any personal and spiritual strongholds from the past and move on towards Christian maturity. In this way, you can become alive and free in Christ through genuine repentance, forgiveness, and faith in God. This allows you to grow and become a fruitful disciple who can make a real impact in our church and community.

Group leader(s)
Nick Townsend, Adonna Townsend

In this one semester connect group we want to equip and teach you about healing. You’ll learn about the Biblical basis of healing, the gifts of the Holy Spirit and how to develop them. We’ll also teach you how to focus more on hearing God’s voice. Do you want to learn more about the Holy Spirit and how praying for healing and the laying on of hands work, please sign up for this connect group.

 

In deze een semester connectgroep willen we je toerusten en leren over genezing. We behandelen de Bijbelse basis voor genezing, de gaven van de Heilige Geest en hoe je die kunt ontwikkelen. We leren je ook hoe je je meer op God kunt richten om Zijn stem te verstaan. Wil je meer leren over de Heilige Geest en hoe het bidden voor genezing en het opleggen van handen werkt, meld je dan aan bij deze connectgroep.

Group leader(s)
Angelique Blom

A new English-speaking bible study group for internationally-minded close to the church in Hilversum.

Group leader(s)
Thomas Kurien, Libby Kurien

Living with the Holy Spirit on a daily basis might surprise you.
Who is He? Is He a really a Person that I can know? How can I communicate with Him?
We will open up God’s Word together to find out Who He is and what He can and will do in our lives.

Curious? Sign in and let us explore together!

Leven met de Heilige Geest iedere dag opnieuw is verrassender dan je denkt.
Wie is Hij? Is Hij echt een Persoon, Die ik kan leren kennen? Hoe kan ik met hem communiceren?
We gaan samen Gods Woord bestuderen om uit te vinden Wie Hij is en wat Hij kan en wil doen in ons leven.

Nieuwsgierig? Schrijf je in en laten we samen op onderzoek uitgaan!

Group leader(s)
Mathilene Goedhart

De ene week gaan we dit trimester de Alpha gebedscursus doen en de andere week gaan we dat praktisch maken door met elkaar te bidden, vanuit de aangereikte lessen We bidden o.a. voor: Israël, de gemeentebedieningen, gebedsverzoeken uit de gemeente en persoonlijke gebedsverzoeken. We willen graag met elkaar groeien in gebed en de uitwerking daarvan zien in ons persoonlijk leven en ook in de onderwerpen/personen waar we voor bidden!

Group leader(s)
Anneke Meier
Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

Every marriage needs a check-up every now and again. Life is busy, life is complicated, and the marriage relationship easily gets snowed under all that is going on in our lives.

Participating in the Marriage Course will help you and your spouse to connect on a deeper level, rekindle the fire and give you practical tips to stay strong over the course of the years to come.

Want to hang out with a few fun guys while running a minimum of 5k? This group will spur you on to keep fit physically and spiritually! This group is for guys only. All ages welcome.

Group leader(s)
Sebastiaan van Wessem
Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

This course will help you to understand God’s financial principles. When you learn to put these into practice, you will find financial stability and freedom.

This course provides you with a biblical guide to earning, spending, saving, investing, giving and getting out of debt.

This connect group is open to anyone who wants to eat healthy, become more active and in so doing improve their lifestyle. We will do food tasting, cover recommended healthy eating habits that will help you manage your weight, improve health and reduce your risk from diseases related to poor diet.

Group leader(s)
Nick Townsend

Een nieuw begin of verdieping van je geloof, kom bij connect groep Njoy! In een ontspannen sfeer bestaat avond uit: gezamenlijk eten, zingen, bespreken van persoonlijke actualiteiten, bijbel gedeelte lezen en bespreken en ook het gebed is een belangrijk onderdeel van de avond!

Group leader(s)
Jack van Oord, Saskia van Oord

Een buurtgroep van mensen die over ’t Spoor wonen. Wij komen bij elkaar voor vriendschap en om te groeien in geloof.

Group leader(s)
Leo Provoost, Rian Provoost
Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

Do you ever wonder:
-How can my children learn to know God’s love?
-How can I set boundaries for my teenagers?
-How can I help develop their emotional health?
-How can I help them to make good choices?

If these questions keep you busy join this course! It equips parents of children and teenagers with strategies to build a healthy relationship while guiding them into adulthood.

Please note: There is no Parenting Course this semester.

Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

The 5 session Pre-marriage Course is designed for couples considering marriage and wishing to build a strong and lasting relationship. While based on Christian principles, it is relevant and helpful for any couple with or without a Christian faith or church background.

The course begins with a talk and an opportunity for discussion only between spouses. Privacy is respected, there is no group discussion or group work, and no requirement to disclose anything about their relationship.

Group leader(s)
Roy Tan, Marjanne Tan
Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

Een tijd van gebed in kamer 6 voor alle mensen, ongeacht leeftijd, die graag willen bidden voor de eerste en tweede kerkdienst. Wij bidden dat God levens verandert en voor alle Dream Teams die betrokken zijn bij alle aspecten van de zondag ochtend.

Group leader(s)
Bob ten Haaken

Group that meets after church to have lunch together, share lives and connect with God.

Vaartweg, Hilversum, Netherlands

“Every woman to discover their God potential, not to hide behind the whirlwind of life, but to vulnerable step into become the authentic daughter of the King. Let go of your past. It’s never too late to discover your God given potential and God is wanting the Lionesses to arise.”

As the floor gets wobbly, it strengthens the core! Get to know your potential and who you can influence. Live with a Purpose!

5 Big themes:

  • Identity: daughter of the King. What does this mean in daily life?
  • Surrendering to God, letting go, letting God Spirit Soul Body, understanding the connections.
  • Being Holy Spirit filled what does this mean in daily life?
  • Soul, taking care of the soul. We will talk about the fear that is keeping you back from your potential. Begin with the end in mind: Intentional living.
  • What is the legacy God wants for your life?
Group leader(s)
Florence Ainsworth, Joke Haaijer
Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

We serve a free meal every first Friday of the month. Members of the church and their friends who are in need of food or company are most welcome.

Elke eerste vrijdag van de maand verwelkomen we mensen die graag een warme maaltijd hebben en een gesprek voor deze tijd van samen eten en samenzijn.

Group leader(s)
Jo Dewan
Neuweg 148, Hilversum, Netherlands

We are a group of women who meet for coffee, prayer, a walk in nature and a study on the book of Revelation, the last book in the Bible.
We meet for friendship, encouragement and learning more about the Bible.
We look forward to welcoming you to our group.

Group leader(s)
Sue Hotchkin, Emma Weiss

Gebedsgroep: Op even weken op donderdagavond in Huizen. Je bent van harte welkom!

Group leader(s)
Henny van den Ancker, Tanja van den Ancker

Gebedsgroep: op oneven weken donderdagochtend van 9:45 tot 11:00 in Huizen. De koffie staat klaar.

Group leader(s)
Jelle Kaspersma

Vrouwen Connect is een groep vrouwen tussen de 30 en 45 die om de week een gezellige avond met elkaar doorbrengen en samen meer over de bijbel leren. Ben je benieuwd? Meld je snel aan!

Group leader(s)
Sandra Katsman, Arida Bandringa

Wij komen bij elkaar voor een tijd van ontmoeting en vriendschap met koffie en thee. Daarna behandelen we het boek “waardevol vrouw-zijn”.

Group leader(s)
Saskia van Oord, Caroline van Slooten, Esther van Slooten

Wij zijn een groep van broers en zussen die samen wandelen op hun weg met Jezus Christus. Dit doen we door de Bijbel open te doen, en te leren van Gods woord. We bidden samen, aanbidden en hebben plezier met elkaar.

Every Wednesday at noon the staff and volunteers who work that day in our Hilversum campus gather together for half an hour to listen to a short encouraging message and then pray.

Based primarily on the Book of Luke, this study is a careful examination of the life of Christ. You will be introduced to to an intimate Savior as you get a close-up and personal portrait of the life of Jesus the Messiah.

Group leader(s)
Loredana Rijsenbilt
Showing 48 results